9η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

Προσκλήσεις Ε.Π.Ζ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                                                              
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                                                                            
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15                                      
66200 Προσοτσάνη                                                        
Τηλέφωνα:2522 350130                               
FAX: 25220 23333                                                          
 
                                                  
                                                    ΠΡΟΣ:Τους κ.κ 1)Βόσκου-Βλάχου Ιορδάνα
 2)Γαραμπέρα Παντελή
  3)Παυλίδη Πέτρο
  4)Τσακμακιδη Κοσμά
  5)Αναστασιάδη Ηλία
  6)Γεωργιάδη Γεώργιο
                                                                     τακτικά μέλη ΕΠΖ
                  
(Σε περίπτωση κωλύματος προκειμένου να παρευρεθείτε στην παρούσα συνεδρίαση,
παρακαλείσθε να ενημερώσετε  τους αναπληρωτές σας)
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
 
Καλείσθε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Νοεμβρίου 2014,  ημέρα  Τρίτη και ώρα 9:00 πμ,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
ΘΕΜΑ  1ο  Χορήγηση προέγκρισης  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ.Νικολαϊδη  Αναστασίου, στη ΤΚ Πετρούσας
 Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ
 
ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΣΣΕΛΗΣ
Εκτύπωση