8η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

Προσκλήσεις Ε.Π.Ζ.
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις   24-10-2014  ημέρα Παρασκευή   και ώρα  9.00 πμ  σε τακτική συνεδρίαση της Ε Π Ζ  η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Προσοτσάνης για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση για εκποίηση έκτασης 1.122 τ.μ. από το αριθμ. 10873δ΄ δημοτικό ακίνητο  αγροκτήματος Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης
ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση  άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το   κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ.Κίναλη Βασιλείου στη  Τ Κ. Κοκκινογείων
ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση  άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το   κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Κορωνίδη Χρήστου  στη  Τ Κ. Μικρόπολης
ΘΕΜΑ 4ο: Ακύρωση της αριθ.20/2014 απόφασης της ΕΠΖ  και χορήγηση εκ νέου προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ.Ρουμελιώτη Χρήστου στη ΤΚ Φωτολίβους.

pericon

Εκτύπωση