7η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

Προσκλήσεις Ε.Π.Ζ.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις   7-10-2014  ημέρα Τρίτη   και ώρα  9.00 πμ  σε τακτική συνεδρίαση της Ε Π Ζ  η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Προσοτσάνης για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο  Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα από 1-9-14 μέχρι   5-3-2017

 

ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση  στο ΔΣ  για τις Παιδικές Χαρές της ΔΚ Προσοτσάνης και λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων

 

ΘΕΜΑ 3ο : Εισήγηση στο ΔΣ για τη χορήγηση  συναίνεσης ερευνητικών  εργασιών –μίσθωσης σε δημόσια λατομική έκταση  σε περιοχή της  ΤΚ Πανοράματος

 

ΘΕΜΑ 4ο : Ομοίως της ΤΚ Πύργων

ΘΕΜΑ 5o: Ομοίως της  ΤΚ Ανθοχωρίου

 

ΘΕΜΑ 6o: Χορήγηση ή μη προέγκρισης  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ.Μινασίαν Αναχίτ στη ΤΚ Φωτολίβους

ΘΕΜΑ 7o: Χορήγηση ή μη προέγκρισης  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ.Στεφανάκη Νικολάου  στη ΤΚ Φωτολίβους

pericon

Εκτύπωση