4η πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Προσκλήσεις Ε.Π.Ζ.
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 19-3-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ  σε τακτική συνεδρίαση της Ε Π Ζ η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Προσοτσάνης για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 ΘΕΜΑ 1ο   Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος τουκ Παρουσίνα Θεοχάρη   στη ΤΚ Καλής Βρύσης

 ΘΕΜΑ 2ο   Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος τουκ Αλεξανδρίδη Χαραλάμπου στη ΤΚ Σιταγρών

 ΘΕΜΑ 3ο Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα της κ. Ευταξία Ελένης στη ΤΚ Καλής Βρύσης

 ΘΕΜΑ 4ο Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα της κ. Γιούρα Μαρίας στη ΤΚ Καλής βρύσης                                                                    

                                                                            pericon

Εκτύπωση