2η Πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Προσκλήσεις Ε.Π.Ζ.
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 4 -2-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00πμ σε τακτική συνεδρίαση της Ε Π Ζ η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Προσοτσάνης για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος τηςκ Ελεμένογλου Ανδριάνας στη ΤΚ Μικρόπολης
ΘΕΜΑ 2ο Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ.Οξουζόγλου Μυροφόρας στη ΤΚ Αργυρούπολης
ΘΕΜΑ 3ο Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα του κ.Κομνηνόπουλου Κυριαζή στη ΤΚ Χαριτωμένης
ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα του κ.Κούνιου Βασιλείου στη ΤΚ Χαριτωμένης
ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα του κ.Ναλβάντη Ευστρατίου στη ΤΚ Καλλιθέας.
ΘΕΜΑ 6ο : Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
 
pericon
Εκτύπωση