1η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

Προσκλήσεις Ε.Π.Ζ.
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 10 -2-2014 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  10.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Ε Π Ζ  η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Προσοτσάνης για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
pericon
Εκτύπωση