12η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2015

Προσκλήσεις Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 15 του μηνός Δεκεμβρίου2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Κανονισμός Λειτουργίας΄Αρδευσης Δήμου Προσοτσάνης

  2. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου

  3. Παιδικές χαρές του Δήμου

  4. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ. Καρρά

Αναστασίου στην ΤΚ Καλής Βρύσης

  1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου του καταστήματος της

κ. Συργιάννη Τέουτας στην ΤΚ Κοκκινογείων


 

{tab=Αρχεία}

Δείτε το έγγραφο σε pdf

{/tabs}

Εκτύπωση