9η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2015

Προσκλήσεις Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2 του μηνός Οκτωβρίου  2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ.΄Αγγου Αγγέλου στην ΤΚ Καλλιθέας

  2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ.Σούπλακ Ντανούτα-Μαρζένα στην ΤΚ Καλλιθέας

  3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου του καταστήματος του κ.Μπάλλιου Γεωργίου στην ΤΚ Κοκκινογείων


 

{tab=Αρχεία}

Δείτε το έγγραφο σε pdf

{/tabs}

 

 

Εκτύπωση