6η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Προσκλήσεις Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

  1. Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 26 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

    1. Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου καταστημάτων Τ.Κ του Δήμου

    2. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

{tab=Αρχεία}

Δείτε το έγγραφο σε pdf

{/tabs}

Εκτύπωση