4η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018

Προσκλήσεις Ε.Π.Ζ.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 21 Μαίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης έτους 2017.

  2. Συναίνεση επί των όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκμετάλλευση λατομείου στην ΤΚ Πύργων.

 

 

Εκτύπωση