7η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00

Προσκλήσεις Ο.Ε.

thyreos

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 4 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εισήγηση για την 5η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2019
2. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΠΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
3. Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για εκπόνηση της σύμβασης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
4. Εγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.99/2017»
5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ. ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ»
6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του αριθ.320β δημοτικού αγροτεμαχίου της ΤΚ Αργυρούπολης.

Εκτύπωση