10η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Δευτέρα 13 Μαϊου 2019 και ώρα 10:00πμ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 13 Μαϊου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή την παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ.74/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας.

  2. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την από 11-4-2019 ένσταση της κοινοπραξίας «Κ/Ξ.Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» αναδόχου του έργου «Κατασκευή ΕΕΛ οικισμού Προσοτσάνης»


Εκτύπωση   Email