27η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

Προσκλήσεις Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 23 Nοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για 14η τροποποίηση του προύπολογισμού

  2. Εγκριση μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου

  3. Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο

  4. Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με τον κ.Θεοδωρίδη Δημήτριο

 

Εκτύπωση