11η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης «ΕΚΤΑΚΤΗΣ» συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο75 Ν.3852/2010)

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος διότι δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης πριν τις 30-04-2018, προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτροπή του διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες υποδομής και αποκατάστασης για το παλαιοντολογικό πάρκο για «INTEGRA_TOUR» μέσω του ΜΗΜΕΔ λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών. Επειδή η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η Τρίτη 8-5-2018 θα πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση της οικονομικής επιτροπής ώστε τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού να ενημερωθούν εγκαίρως.

Καλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η

οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΚ Προσοτσάνης, στις 4 Μαϊου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

«Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Εργασίες υποδομής και αποκατάστασης για το παλαιοντολογικό πάρκο για «INTEGRA_TOUR»

 


Εκτύπωση   Email