Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το A΄ τρίμηνο 2015

economicsΣτην Προσοτσάνη σήμερα στις 27 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την υπ’ αριθμ.5875/23-4-2015 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

pericon

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr