8η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 16:00

Προσκλήσεις Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση»

      

    Σας παρακαλούμε  την Πέμπτη 23-7-2020 και ώρα 16:00 να προσέλθετε σε Τακτική (8η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Προσοτσάνη και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώτου ορόφου του παλιού Δημαρχείου Προσοτσάνης, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο θέμα

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του  ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Β΄ τρίμηνο  οικ. έτους 2020.

2ο θέμα

Παροχή εξουσιοδότησης για τις συναλλαγές (καταθέσεις αναλήψεις εντολές κλπ) του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με την Τράπεζα Ελλάδος, ορισμός Διαχειριστή και υπεύθυνου κίνησης του λογαριασμού.

3ο θέμα

Διόρθωση της με αριθμ. 28/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης περί: «Έγκριση συστήματος μοριοδότησης εγγράφων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης» κατόπιν της με αριθμ. 88/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

4ο θέμα

Διόρθωση της με αριθμ. 29/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης περί: «Καθορισμός ύψους εισφορών-Τροφείων για τα φιλοξενούμενα βρέφη του Βρεφικού Τμήματος του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης» κατόπιν της με αριθμ. 89/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

5ο θέμα

Προσαρμογή της με αριθμ. 13/2011 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης περί: «Καθορισμός ύψους τροφείων των Παιδικών Σταθμών».

6ο θέμα

Έγκριση πραγματοποίησης Πρακτικής άσκησης Σπουδαστή κατά το Χειμερινό εξάμηνο 2020-21 στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

7ο θέμα

4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

                                                                                               

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία

Εκτύπωση