7η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 16:00

Προσκλήσεις Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση »

 

Σας παρακαλούμε την Πέμπτη 2-7-2020 και ώρα 16:00 να προσέλθετε σε Τακτική (7η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Προσοτσάνη και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώτου ορόφου του παλιού Δημαρχείου Προσοτσάνης, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο θέμα

Συμπληρωματική απόφαση Τροποποίησης του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατόπιν του με αριθμ. 5934/19-6-2020 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.Θ..

 

2ο θέμα

Διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος –τάξη μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στις Ε.Π.Α.Σ. και στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. (στα πλαίσια της Πρακτικής τους άσκησης), από το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης .

 

3ο θέμα

Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων των δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).

 

4ο θέμα

Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ .

 

 

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία

Εκτύπωση