3η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 16:00

Προσκλήσεις Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση »

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 9-3-2020 και ώρα 16:00 να προσέλθετε σε Τακτική (3η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Προσοτσάνη και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώτου ορόφου του παλιού Δημαρχείου Προσοτσάνης, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο θέμα

Προγραμματισμός και αποστολή αιτημάτων πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2020.

2ο θέμα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πιστοποίηση φορέων στο πλαίσιο υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-2021.

3ο θέμα

Έγκριση Διενέργειας Υπηρεσιών του τομέα Αθλητισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2020.

4ο θέμα

Ενημερωτικές ομιλίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας σε ενήλικο πληθυσμό από το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης.

5ο θέμα

Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ.

6ο θέμα

Έγκριση μεταφοράς τηλεφωνικής σύνδεσης από τον Παιδικό Σταθμό Πετρούσας στα νέα Γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην Προσοτσάνη.

Εκτύπωση