2η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16:00

Προσκλήσεις Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 17-2-2020 και ώρα 16:00 να προσέλθετε σε Τακτική (2η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Προσοτσάνη και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώτου ορόφου του παλιού Δημαρχείου Προσοτσάνης, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο θέμα

Έγκριση ενεργειών –υποχρεώσεων που απορρέουν από την με αριθμ. 14/2019 απόφαση Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου Δράμας.

2ο θέμα

Κατάργηση των ΚΑΔ Δραστηριοτήτων-εκμετάλλευσης του Εργομετρικού Κέντρου Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (αποφ. 7/2015 του ΝΠΔΔ) .

3ο θέμα

2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

4ο θέμα

Καθορισμός Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου: «Προσαρμογή των έξι Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του π.δ.99/2017».

5ο θέμα

Έγκριση Εκπαίδευσης του βοηθητικού προσωπικού των Παιδικών Σταθμών στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

6ο θέμα

Έγκριση μετάβασης παιδαγωγών του τμήματος Προσχολικής αγωγής του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, στο 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης με θέμα «Εκπαιδευτικές Πρακτικές για το Περιβάλλον και την Πολυπολιτισμικότητα στο Πλαίσιο της Προσχολικής Αγωγής»

7ο θέμα

Έγκριση μέτρησης διαθλαστικής ικανότητας των ματιών των νηπίων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ από τη λέσχη Lions Δράμας

8ο θέμα

Έγκριση Εκδηλώσεων έτους 2020 της Φιλαρμονικής Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

9ο θέμα

Έγκριση προσκυνηματικής εκδήλωσης- επίσκεψης των ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

Εκτύπωση