6η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 και ώρα 16:00

Προσκλήσεις Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση »

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 10-6-2020 και ώρα 16:00 να προσέλθετε σε Τακτική (6η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Προσοτσάνη και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώτου ορόφου του παλιού Δημαρχείου Προσοτσάνης, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο θέμα

Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης.

2ο θέμα

3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

3ο θέμα

Έγκριση συστήματος μοριοδότησης εγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης .

4ο θέμα

Καθορισμός ύψους εισφορών-Τροφείων για τα φιλοξενούμενα βρέφη του Βρεφικού Τμήματος του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

5ο θέμα

Έγκριση επιστροφής τροφείων σε γονέα νηπίου λόγω λάθους υπολογισμού μηνιαίου ποσού είσπραξης.

6ο θέμα

Μείωση του ύψους τροφείων για το μήνα Μάρτιο που διακόπηκε η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και για τους Παιδικούς Σταθμούς με εκ περιτροπής λειτουργία.

 

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία

Εκτύπωση