16η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. Τρίτη 19-12-2017 και ώρα 15:00

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 19-12-2017 και ώρα 15:00 να προσέλθετε σε Τακτική (16η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Αποδέσμευση-Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2017.


Εκτύπωση   Email