14η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. Παρασκευή 17-11-2017 και ώρα 19:30

Προσκλήσεις Ν.Π.Δ.Δ.

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 17-11-2017 και ώρα 19:30 να προσέλθετε σε Ειδική (14η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο ΘΕΜΑ

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2018.

2. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (πίνακας στοχοθεσίας)

 

Εκτύπωση