14η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. Παρασκευή 17-11-2017 και ώρα 19:30

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 17-11-2017 και ώρα 19:30 να προσέλθετε σε Ειδική (14η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο ΘΕΜΑ

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2018.

2. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (πίνακας στοχοθεσίας)

 


Εκτύπωση   Email