13η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. Παρασκευή 17-11-2017 και ώρα 18:30

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 17-11-2017 και ώρα 18:30 να προσέλθετε σε Τακτική (13η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο ΘΕΜΑ

Εγγραφές Διαγραφές και επανεγγραφές νηπίων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

2ο ΘΕΜΑ

Εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την εκδίκαση Αγωγής του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας Τριμελούς 2ο Τμήμα.

3ο ΘΕΜΑ

Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για γνωμοδότηση σχετικά με την με αριθμ.37/2009 απόφασης του μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας.

4ο ΘΕΜΑ

Αίτημα προς το Δήμο Προσοτσάνης για επιπλέον χρηματοδότηση (30.000,00 ευρώ ) για το οικ. έτος 2017 προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού ΕΣΠΑ.

 


Εκτύπωση   Email