12η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. Τρίτη 24-10-2017 και ώρα 17:00

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 24-10-2017 και ώρα 17:00 να προσέλθετε σε Τακτική (12η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο ΘΕΜΑ

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017.

2ο ΘΕΜΑ

Έγκριση Εβδομαδιαίου προγράμματος Φιλαρμονικής για το σχολ. Έτος 2017-18.

3ο ΘΕΜΑ

Λήψη μέτρων σχετικά με την Αδειοδότηση των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (ΠΔ 99/ΦΕΚ 141/Α/28-9-2017) .

4ο ΘΕΜΑ

Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

5ο ΘΕΜΑ

Εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την εκδίκαση Αγωγής του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας Τριμελούς 1ο Τμήμα.


Εκτύπωση   Email