9η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Τετάρτη 19 Αυγούστου από τις 7:00 έως τις 15:00 (Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση)

Προσκλήσεις Ν.Π.Δ.Δ.

Σύμφωνα με την με αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και για την προστασία των μελών του ΔΣ και του προσωπικού του ΝΠΔΔ,  θα γίνει εξέταση – ψήφιση των θεμάτων δια περιφοράς με τουλάχιστον των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (7 μέλη), με τις ίδιες διαδικασίες (κατεπειγόντως) και ειδικότερα  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019.

Η Συνεδρίαση επίσης κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρέπει να ληφθεί απόφαση πριν από  τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής του ετήσιου προγραμματισμού στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).

Τα θέματα για λήψη αποφάσεων είναι τα εξής:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο θέμα

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δημοσίου τομέα έτους 2021.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα λάβουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τις εισηγήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στα δηλωθέντα email τους).

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις τα μέλη του ΔΣ καλούνται να υποβάλλουν την σύμφωνη γνώμη τους ή μη καθώς και τυχόν απόψεις τους επί των θεμάτων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή στα Γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης την Τετάρτη 19/08/2020 από τις 7:00 έως τις 15:00.

Η ηλεκτρονική ψήφιση δεν απαιτεί υπογραφή ή υποβολή του συνημμένου πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση (αν δεν είναι εφικτό) η ψήφιση κατατίθεται εγγράφως . Η ηλεκτρονική υποβολή της γνώμης επέχει και θέση παρουσίας – υπογραφής για το πρακτικό της συνεδριάσεως.

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία

Εκτύπωση