8η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Τετάρτη 18-7-2018 και ώρα 19:00

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 18-7-2018 και ώρα 19:00 να προσέλθετε σε Τακτική (8η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για 1 έτος από τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων, του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

2ο ΘΕΜΑ

Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων οικ. έτους 2019, για τους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

3ο ΘΕΜΑ

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας οικ. έτους 2019, του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

4ο ΘΕΜΑ

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων- γάλακτος ( μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων των Παιδικών Σταθμών) οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

5ο ΘΕΜΑ

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018.

6ο ΘΕΜΑ

Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Α΄ Παιδικού Σταθμού Προσοτσάνης.

7ο ΘΕΜΑ

Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Β΄ Παιδικού Σταθμού Προσοτσάνης.

8ο ΘΕΜΑ

Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πετρούσας.

9ο ΘΕΜΑ

Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Μικρόπολης.

10ο ΘΕΜΑ

Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Φωτολίβους.

11ο ΘΕΜΑ

Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Σιταγρών.

 


Εκτύπωση   Email