5η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Παρασκευή 4-5-2018 και ώρα 15:00

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 4-5-2018 και ώρα 15:00 να προσέλθετε σε Τακτική (5η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Αποδοχή από το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης του ορισμού του ως τον φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση και ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης «Γ. Μακρής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

 

 


Εκτύπωση   Email