4η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Τρίτη 24-4-2018 και ώρα 19:00

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 24-4-2018 και ώρα 19:00 να προσέλθετε σε Τακτική (4η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018.

2ο ΘΕΜΑ

Ψήφιση Πιστώσεων Προϋπολογισμού 2018.

3ο ΘΕΜΑ

Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

 

 


Εκτύπωση   Email