3η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Τρίτη 27-3-2018 και ώρα 18:30

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 27-3-2018 και ώρα 18:30 να προσέλθετε σε Τακτική (3η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2018-2019.

 

2ο ΘΕΜΑ

Αποδέσμευση-Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2018 υπολοίπων ΚΑ τροφίμων που προέκυψαν από τις εκπτώσεις του Διαγωνισμού.

 

3ο ΘΕΜΑ

1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

4ο ΘΕΜΑ

Καθορισμός ύψους αμοιβής δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης και την υποβολή αντιρρήσεων προς την ΑΑΔΕ.

 

5ο ΘΕΜΑ

Καθορισμός ύψους αμοιβής δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ.

 

6ο ΘΕΜΑ

Αίτηση εγγραφής νηπίου στον Παιδικό Σταθμό Φωτολίβους.

 

 

 


Εκτύπωση   Email