2η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Δευτέρα 26-2-2018 και ώρα 18:00

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 26-2-2018 και ώρα 18:00 να προσέλθετε σε Τακτική (2η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Προγραμματισμός και αποστολή αιτημάτων πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2018 σύμφωνα με το αριθμ. 8305/12-2-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜΘ.

 

2ο ΘΕΜΑ

Ανάθεση σε δικηγόρο της τακτοποίησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων των παιδικών Σταθμών και καταχώρηση όλων στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Προσοτσάνης.

 

3ο ΘΕΜΑ

Εγγραφή νηπίων στου Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

 

4ο ΘΕΜΑ

Αναστολή της λειτουργίας του ΚΑΠΗ Σιταγρών.

 

5ο ΘΕΜΑ

Ανάθεση σε δικηγόρο της υποβολής αντιρρήσεων κατά επιβολής προστίμου στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

 

 


Εκτύπωση   Email