ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ»

Σύμφωνα με το άρθρο 76 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) όπως ισχύει για Δήμους με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων πρέπει να ανανεωθεί η θητεία της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα επιλαμβάνεται και θα συζητά και θα γνωμοδοτεί για όλα τα μεγάλα θέματα του Δήμου.

Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους εκπροσώπους:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες

που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης να ενημερώσουν εγγράφως το Γραφείο του Δημάρχου για τα προτεινόμενα από αυτούς μέλη καθώς και τους αναπληρωματι- κούς τους έως 28/09/2019. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://form.jotformeu.com/pressprosotsani/form του Δήμου Προσοτσάνης και εγγράφως στο Δημαρχείο Προσοτσάνης. Αρμόδια Υπάλληλος Δούκα Μαρία 2ος όροφος Γραφείο Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Δ.Ε.Δ. που είναι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να είναι από εικοσιπέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Συνεπώς, ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ’ αυτή.


Εκτύπωση   Email