Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Θρησκευτικές - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της Πανήγυρης της «Αγίας Παρασκευής» Καλλιθέας Τετάρτη 25 & Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 17 Ιουλίου 2012
''Το άναμμα της Κούπας'' Καλλιθέα - Κυριακή 2 Μαρτίου 2014 24 Φεβρουαρίου 2014
Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής - Καλλιθέα 25 & 26 Ιουλίου 2014 23 Ιουλίου 2014
''Το άναμμα της Κούπας'' Καλλιθέα - Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 20 Φεβρουαρίου 2015
ΤΟ ΑΝΑΜΑ ΤΗΣ ΚΟΥΠΑΣ - Καλλιθέα 13 Μαρτίου και ώρα 18:00 10 Μαρτίου 2016
Εκδήλωση-εσπερίδα στη μνήμη των χιλιάδων Ανατολικομακεδόνων θυμάτων της Β΄ Βουλγαρικής Κατοχής 1916-1918 15 Σεπτεμβρίου 2016
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις “Άγία Παρασκευή 2017” - Τ.Κ. Καλλιθέας στις 25 Ιουλίου 2017 20 Ιουλίου 2017
Το Άναμμα της Κούπας - Καλλιθέα Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18:30 09 Φεβρουαρίου 2018
''Το άναμμα της Κούπας'' Καλλιθέα - Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 04 Μαρτίου 2019
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις "Αγία Παρασκευή 2019" στις 25 και 26 Ιουλίου 2019 23 Ιουλίου 2019