Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018

Έγγραφα
001/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στον κ.Σίδο Στέργιο στην Τ.Κ. Καλή Βρύση 59 Kb 01 / 02 / 2018
002/2018 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου στον κ.Ναλβάντη Ευστράτιο στην Τ.Κ. Καλλιθέας 58 Kb 01 / 02 / 2018
003/2018 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου στον κ.Γκίβι Τουριασβίλι στην Τ.Κ. Αργυρούπολης 58 Kb 01 / 02 / 2018
004/2018 Συναίνεση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 49,03152 στρ της ΤΚ Πύργων 37 Kb 01 / 02 / 2018
005/2018 Συναίνεση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 30,32425 στρ της ΤΚ Πύργων 36 Kb 01 / 02 / 2018
006/2018 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 29ης Σεπτεμβρίου 1941 794 Kb 01 / 02 / 2018
007/2018 Κανονισμός Λειτουργίας Υπαίθριων Αγορών εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν.4497/17 385 Kb 01 / 02 / 2018
008/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στην κ.Τούσκου Μαρία για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Καλής Βρύσης 65 Kb 02 / 03 / 2018
009/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στην κ.Σκόκα Στυλιανή για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Κοκκινογείων 65 Kb 02 / 03 / 2018
010/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον κ.Πυρίλη Νικόλαο για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Φωτολίβους 65 Kb 02 / 03 / 2018
011/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στην κ.Κουγιουμτζή Ειρήνη για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Πετρούσας 65 Kb 02 / 03 / 2018
012/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στην κ.Γιαννίκη Δήμητρα για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Πετρούσας 65 Kb 02 / 03 / 2018
013/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον κ.Τσιάντα Λεωνίδα για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Πετρούσας 65 Kb 02 / 03 / 2018
014/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον κ.Μώραλη Γεωργίου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Πετρούσας 65 Kb 02 / 03 / 2018
015/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στην κ.Σούπλακ Ντανούτα-Μαρζένα για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Καλλιθέας 65 Kb 02 / 03 / 2018
016/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στην κ.Τσαρσιταλίδου Ελευθερία για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Σιταγρών 65 Kb 02 / 03 / 2018
017/2018 Συναίνεση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 99,9005 στρ της ΤΚ Πύργων 35 Kb 02 / 03 / 2018
018/2018 Συναίνεση επί των όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης, από την έρευνα δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 31.053,94 τμ της ΤΚ Πύργων 36 Kb 02 / 03 / 2018
019/2018 Συναίνεση στην απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου 6,64544 στρ της ΤΚ Πύργων 40 Kb 02 / 03 / 2018
020/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Κουγιουμτζή Χρήστο του Θεοδώρου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Πετρούσας 141 Kb 10 / 04 / 2018

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.