Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2015

Έγγραφα
044/2015 Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για συναίνεση ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 49,90548 στρ στη θέση «Λίασμα» ΤΚ Πετρούσας» 53 Kb 31 / 08 / 2015
042/2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου για το κατάστημα του κ. Τόκου Ιακώβου του Χρήστου που βρίσκεται στην Τ Κ. Καλλιθέας 73 Kb 26 / 05 / 2015
041/2015 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ. Αγγου Χρυσούλας στην ΤΚ Καλλιθέας 49 Kb 26 / 05 / 2015
040/2015 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ. Σίσκου Δαυίδ στην ΤΚ Καλλιθέας 49 Kb 26 / 05 / 2015
039/2015 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ. Γιαννούλη Θεόφιλου στη ΤΚ Φωτολίβους 50 Kb 26 / 05 / 2015
038/2015 Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών (επαναγνωμοδότηση) για απευθείας μίσθωση δημοσίου λατομείου μαρμάρων 31,31659 στρ στη θέση «Μπουρό Ρέμα» ΤΚ Πύργων» 54 Kb 26 / 05 / 2015
037/2015 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στην κ. Κατσάνα Μαριάνθη εκπρόσωπο της εταιρίας «ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΠΑΥΛΙΣ Α.Ε.», στην ΤΚ Πετρούσας 66 Kb 26 / 05 / 2015
036/2015 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος στον κ. Αντωνίου Αντώνιο στη ΤΚ Φωτολίβους 42 Kb 29 / 04 / 2015
035/2015 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος στον κ. Παπαδόπουλο Παναγιώτη στη ΤΚ Φωτολίβους 41 Kb 29 / 04 / 2015
034/2015 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στον κ.Ρουμελιώτη Χρήστο στη ΤΚ Φωτολίβους 42 Kb 29 / 04 / 2015
033/2015 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στην κ.Μινασίαν Αναχίτ στη ΤΚ Φωτολίβους 41 Kb 29 / 04 / 2015
032/2015 Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για ερευνητικές εργασίες σε δημόσιο λατομικό χώρο 67,08106 στρ στη θέση «Μπουρόρεμα» της ΤΚ Πύργων» 54 Kb 29 / 04 / 2015
031/2015 Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για ερευνητικές εργασίες σε δημόσιο λατομικό χώρο 16,23498 στρ στη θέση «Μπουρόρεμα» της ΤΚ Πύργων» 55 Kb 29 / 04 / 2015
030/2015 Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για ερευνητικές εργασίες σε δημόσιο λατομικό χώρο 73,63066 στρ στη θέση «Μπουρό Ρέμα» της ΤΚ Πετρούσας» 55 Kb 29 / 04 / 2015
029/2015 Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για ερευνητικές εργασίες σε δημόσιο λατομικό χώρο 73,63081 στρ στη θέση «Μπουρό Ρέμα» της ΤΚ Πετρούσας» 56 Kb 29 / 04 / 2015
028/2015 Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για ερευνητικές εργασίες σε δημόσιο λατομικό χώρο 73,63023 στρ στη θέση «Μπουρό Ρέμα» της ΤΚ Πετρούσας» 75 Kb 29 / 04 / 2015
027/2015 Εισήγηση για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμό όρων δόμησης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην ΤΚ Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης. 71 Kb 30 / 03 / 2015
026/2015 Εισήγηση για τοποθέτηση πλαισίων ανακοινώσεων σε κεντρικά σημεία της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης 88 Kb 30 / 03 / 2015
025/2015 Εισήγηση για μίσθωση τμήματος 5.000 τμ από το αριθ. 502Β αγροτεμάχιο ΤΚ Μαυρολεύκης 41 Kb 30 / 03 / 2015
024/2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου για το κατάστημα της κ. ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΤΕΟΥΤΑ που βρίσκεται στην Τ Κ. Κοκκινογείων 73 Kb 30 / 03 / 2015

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.