Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Έγγραφα
055/2017 Χαρακτηρισμός θεμάτων μη συμπεριλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση, ως κατεπείγοντα (άρθρο 75-π6) 54 Kb 28 / 07 / 2017
054/2017 Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος της Τ.Κ. Πετρούσας 59 Kb 11 / 07 / 2017
053/2017 Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος της Τ.Κ. Πετρούσας 59 Kb 11 / 07 / 2017
052/2017 Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος της Τ.Κ. Πετρούσας 59 Kb 11 / 07 / 2017
051/2017 Εισήγηση για συναίνεση ή μη ερευνητικών εργασιών σε δημόσιο λατομικό χώρο 4,47037 στρ στην θέση «τρεις οξυές» της ΤΚ Πύργων 36 Kb 11 / 07 / 2017
050/2017 Εισήγηση για έγκριση ή μη περιβαλλοντικών όρων έρευνας λατομείου μαρμάρου εμβαδού 98.525,78 τμ στη θέση «Λίασμα» της ΤΚ Πετρούσας 54 Kb 11 / 07 / 2017
049/2017 Εισήγηση για έγκριση ή μη περιβαλλοντικών όρων έρευνας λατομείου μαρμάρου εμβαδού 98.516,22 τμ στη θέση «Λίασμα» της ΤΚ Πετρούσας 54 Kb 11 / 07 / 2017
047/2017 Εισήγηση για έγκριση ή μη περιβαλλοντικών όρων έρευνας λατομείου μαρμάρου εμβαδού 66.282,77 τμ στη θέση «Λίασμα» της ΤΚ Πετρούσας 54 Kb 11 / 07 / 2017
046/2017 Εισήγηση για κατάρτιση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Προσοτσάνης 243 Kb 09 / 06 / 2017
045/2017 Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος της Τ.Κ. Καλής Βρύσης 58 Kb 09 / 06 / 2017
044/2017 Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος της Τ.Κ. Καλής Βρύσης 58 Kb 09 / 06 / 2017
043/2017 Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος της Τ.Κ. Καλής Βρύσης 58 Kb 09 / 06 / 2017
042/2017 Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος της Τ.Κ. Καλλιθέας 58 Kb 09 / 06 / 2017
041/2017 Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 94,4815 στρ ΤΚ Πύργων 36 Kb 09 / 06 / 2017
040/2017 Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 99,7755 στρ ΤΚ Πύργων 36 Kb 09 / 06 / 2017
039/2017 Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 99,1795 στρ ΤΚ Πύργων 36 Kb 09 / 06 / 2017
038/2017 Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 99,7465 στρ ΤΚ Πύργων 37 Kb 09 / 06 / 2017
037/2017 Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 99,463 στρ ΤΚ Πύργων 37 Kb 09 / 06 / 2017
036/2017 Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 50,83987 στρ ΤΚ Πύργων 37 Kb 09 / 06 / 2017
035/2017 Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 66,13613 στρ ΤΚ Πύργων 36 Kb 09 / 06 / 2017

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.