Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Έγγραφα
001/2017 Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΤΚ Φωτολίβους 61 Kb 30 / 01 / 2017
002/2017 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου καταστήματος στην Τ.Κ. Πετρούσας 45 Kb 30 / 01 / 2017
003/2017 Εισήγηση για απευθείας μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 45,93171 στρ στην ΤΚ Πετρούσας 44 Kb 30 / 01 / 2017
004/2017 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 59,92046 στρ στην ΤΚ Πετρούσας 44 Kb 30 / 01 / 2017
005/2017 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 99,64174 στρ στην ΤΚ Πετρούσας 44 Kb 30 / 01 / 2017
006/2017 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 96,979 στρ στην ΤΚ Πετρούσας 43 Kb 30 / 01 / 2017
007/2017 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 98,51622 στρ στην ΤΚ Πετρούσας 44 Kb 30 / 01 / 2017
008/2017 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 98,52578 στρ στην ΤΚ Πετρούσας 44 Kb 30 / 01 / 2017
009/2017 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 66,28277 στρ στην ΤΚ Πετρούσας 44 Kb 30 / 01 / 2017
010/2017 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 98,53056 στρ στην ΤΚ Πετρούσας 44 Kb 30 / 01 / 2017
011/2017 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3852/10 45 Kb 16 / 03 / 2017
012/2017 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου καταστήματος στην Τ.Κ. Χαριτωμένης 46 Kb 16 / 03 / 2017
013/2017 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου καταστήματος στην Τ.Κ. Καλλιθέας 46 Kb 16 / 03 / 2017
014/2017 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου καταστήματος στην Τ.Κ. Μικρόπολης 46 Kb 16 / 03 / 2017
015/2017 Εισήγηση στο ΔΣ για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 49,98579 στρ στην ΤΚ Πετρούσας 36 Kb 16 / 03 / 2017
016/2017 Εισήγηση στο ΔΣ για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 38,92427 στρ στην ΔΚ Προσοτσάνης 37 Kb 16 / 03 / 2017
017/2017 Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΔΚ Προσοτσάνης 248 Kb 16 / 03 / 2017
018/2017 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης 71 Kb 26 / 04 / 2017
019/2017 Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος της Τ.Κ. Πετρούσας 60 Kb 26 / 04 / 2017
020/2017 Εισήγηση σχετικά με την υλοτομία δένδρων κατά μήκος του οδικού δικτύου Προσοτσάνης-Καλλιθέας 37 Kb 26 / 04 / 2017

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.