Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2019

Έγγραφα
001/2019 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ.Τόκο Ιάκωβο για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στην Τ.Κ. Καλλιθέας 59 Kb 21 / 02 / 2019
002/2019 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ.Ναλβάντη Ευστράτιο για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στην Τ.Κ. Καλλιθέας 58 Kb 21 / 02 / 2019
003/2019 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην κ.Ευταξία Ελένη για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στην Τ.Κ. Καλή Βρύσης 59 Kb 21 / 02 / 2019
004/2019 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην κ.Οξούζογλου Μυροφόρα για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στην Τ.Κ. Αργυρούπολης 59 Kb 21 / 02 / 2019
005/2019 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην κ.Κουγιουμτζή Ειρήνη για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στην Τ.Κ. Πετρούσας 59 Kb 21 / 02 / 2019
006/2019 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην κ.Γιαννίκη Δήμητρα για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στην Τ.Κ. Πετρούσας 58 Kb 21 / 02 / 2019
007/2019 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ.Μώραλη Γεώργιο για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στην Τ.Κ. Πετρούσας 58 Kb 21 / 02 / 2019
008/2019 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην κ.Τσαρσιταλίδου Ελευθερία για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στην Τ.Κ. Σιταγρών 58 Kb 21 / 02 / 2019
009/2019 Συναίνεση στην απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου 49,99936 στρ στη ΔΚ Προσοτσάνης 35 Kb 15 / 04 / 2019
010/2019 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ.Χατζόγλου Κυριάκο (Τ.Κ. Φωτολίβους) 58 Kb 15 / 04 / 2019
011/2019 Απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου 89,17178 στρ της ΤΚ Κοκκινογείων 65 Kb 15 / 04 / 2019
012/2019 Απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου 96,86232 στρ της ΤΚ Κοκκινογείων 42 Kb 15 / 04 / 2019
013/2019 Κοπή δένδρων στην ΤΚ Μικρόπολης 38 Kb 15 / 05 / 2019
014/2019 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην κ. Κατσάνα Μαριάνθη εκπρόσωπο της εταιρίας «ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΠΑΥΛΙΣ Α.Ε.» στην ΤΚ Πετρούσας 61 Kb 15 / 05 / 2019
015/2019 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ.Γερασίμου Φίλιππο στην Τ.Κ. Πετρούσας 58 Kb 15 / 05 / 2019
016/2019 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Νέο 75 Kb 08 / 07 / 2019
017/2019 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ.Γκίβι Τουριασβίλι στην Τ.Κ. Αργυρούπολης Νέο 78 Kb 08 / 07 / 2019
018/2019 Εισήγηση για την ανέγερση μνημείου προσφύγων στη ΔΚ Προσοτσάνης και καθορισμό του χώρου τοποθέτησης. Νέο 61 Kb 13 / 09 / 2019
019/2019 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην κ.Τσανταλίδου Ευδοκία στην Τ.Κ. Φωτολίβους Νέο 64 Kb 13 / 09 / 2019
020/2019 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κοπή δένδρων στην ΤΚ Μικρόπολης. Νέο 42 Kb 13 / 09 / 2019

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.