Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Έγγραφα
041/2016 Παροχή πληροφοριών για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρου 52,995 στρ στη ΤΚ Πύργων 53 Kb 01 / 09 / 2016
042/2016 Παροχή πληροφοριών για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρου 99,0521 στρ στη ΤΚ Πύργων 53 Kb 01 / 09 / 2016
043/2016 Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου καταστημάτων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Προσοτσάνης 62 Kb 10 / 10 / 2016
044/2016 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης 58 Kb 10 / 10 / 2016
045/2016 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 99,24786 στρ στην ΤΚ Μικρόπολης 43 Kb 25 / 10 / 2016
046/2016 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 99,58288 στρ στην ΤΚ Μικρόπολης 43 Kb 25 / 10 / 2016
047/2016 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 98,64368 στρ στην ΤΚ Μικρόπολης 43 Kb 25 / 10 / 2016
048/2016 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 98,86461 στρ στην ΤΚ Μικρόπολης 42 Kb 25 / 10 / 2016
049/2016 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 95,63136 στρ στην ΤΚ Μικρόπολης 43 Kb 25 / 10 / 2016
050/2016 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 81,92288 στρ στην ΤΚ Κοκκινογείων 43 Kb 25 / 10 / 2016
051/2016 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 98,044 στρ στην ΤΚ Πύργων 43 Kb 25 / 10 / 2016
052/2016 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 91,10017 στρ στην ΤΚ Πύργων 43 Kb 25 / 10 / 2016
053/2016 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 72,80864 στρ στην ΤΚ Πύργων 44 Kb 25 / 10 / 2016
054/2016 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 98,3425 στρ στην ΤΚ Πύργων 43 Kb 25 / 10 / 2016
055/2016 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 99,93505 στρ στην ΔΚ Προσοτσάνης 42 Kb 25 / 10 / 2016
056/2016 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 99,98674 στρ στην ΔΚ Προσοτσάνης 42 Kb 25 / 10 / 2016
057/2016 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 71,39812 στρ στην ΤΚ Πετρούσας 43 Kb 25 / 10 / 2016
058/2016 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 79,84084 στρ στην ΤΚ Πετρούσας 43 Kb 25 / 10 / 2016
059/2016 Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 95,67233 στρ στην ΤΚ Πετρούσας 43 Kb 25 / 10 / 2016
060/2016 Εισήγηση για απευθείας μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 99,97381 στρ στην ΤΚ Πετρούσας 43 Kb 25 / 10 / 2016

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.