Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

Έγγραφα
021/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Παπάζογλου Χρήστου στη Τ Κ. Χαριτωμένης 106 Kb 17 / 04 / 2014
022/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. Συργιάννη Τέουτα στη Τ Κ. Κοκκινογείων 97 Kb 17 / 04 / 2014
023/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. Μαλιτσίδου Γαλήνης στη Τ Κ. Κοκκινογείων 98 Kb 17 / 04 / 2014
024/2014 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος της κ. Τσακύρη Χαρίκλειας στη ΤΚ Φωτολίβους 77 Kb 03 / 06 / 2014
025/2014 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος του κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη στη ΤΚ Φωτολίβους 75 Kb 03 / 06 / 2014
026/2014 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «ΝΕΦΕΛΗ Α.Μ.Κ.Ε» στη ΤΚ Κοκκινογείων 76 Kb 03 / 06 / 2014
027/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. Οξούζουγλου Μυροφόρας στη Τ Κ. Αργυρούπολης 100 Kb 03 / 06 / 2014
028/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Μπάλλιου Γεωργίου στη Τ Κ. Κοκκινογείων 98 Kb 03 / 06 / 2014
029/2014 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος στον κ. Κατσανάκη Γεώργιο στη ΤΚ Φωτολίβους 77 Kb 14 / 07 / 2014
030/2014 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος στον κ. Ντόλο Μιχαήλ στην ΤΚ Φωτολίβους 76 Kb 14 / 07 / 2014
031/2014 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος στην κ.Θεοδωρίδου Χαρίκλεια στη ΤΚ Σιταγρών 76 Kb 14 / 07 / 2014
032/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. Ζιάμπαρη Σταυρούλας στη Τ Κ. Μικρόπολης 98 Kb 14 / 07 / 2014
033/2014 Εισήγηση για συναίνεση ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση στη θέση «Βράχια» της ΤΚ Πύργων 98 Kb 14 / 07 / 2014
034/2014 Χορήγηση ή μη άδειας Υπηρεσιών Διαδικτύου για το κατάστημα της κ.Τούσκου Μαρίας στη ΤΚ Καλής Βρύσης 76 Kb 26 / 08 / 2014
035/2014 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στην κ.Ρουμελιώτου Χρυσάνθη στη ΤΚ Φωτολίβους 76 Kb 26 / 08 / 2014
036/2014 Χορήγηση ή μη άδειας Υπηρεσιών Διαδικτύου για το κατάστημα της κ.Οξούζογλου Μυρυφόρας στη ΤΚ Αργυρούπολης 76 Kb 26 / 08 / 2014
037/2014 Εισήγηση για τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων επί των επαρχιακών οδών Προσοτσάνης –Μικροκάμπου και Προσοτσάνης-Πετρούσας 80 Kb 26 / 08 / 2014
038/2014 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης 117 Kb 26 / 08 / 2014
039/2014 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Προσοτσάνης 89 Kb 05 / 11 / 2014
040/2014 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στον κ.Σίδο Στέργιο στη ΤΚ Καλής Βρύσης 78 Kb 05 / 11 / 2014

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.