Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Έγγραφα
042/2018 Α. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ α) Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρική Μακεδονίας (Ν.Π.Δ.Δ.) , β) ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε και γ) Δήμου Προσοτσάνης με θέμα « Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απ 343 Kb 14 / 03 / 2018
043/2018 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εργασίες ευπρεπισμού σιντριβανιού στην πλατεία της Καλλιθέας 171 Kb 14 / 03 / 2018
044/2018 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση παιδικών χαρών του Δήμου Προσοτσάνης 173 Kb 14 / 03 / 2018
045/2018 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και λειτουργική αναβάθμιση της παιδικής χαράς της Τ.Κ. Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης 177 Kb 14 / 03 / 2018
046/2018 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο « Συντήρηση ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ. Φωτολίβους 182 Kb 14 / 03 / 2018
047/2018 Συναίνεση για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 99,9005στρ στην Τ.Κ. Πύργων 168 Kb 14 / 03 / 2018
048/2018 Συναίνεση επί των όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κ. Γιαννακόπουλου Παύλου για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εμβαδού 31.053,94 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Μπουρόρεμα » της Τ.Κ. Πύργων 165 Kb 14 / 03 / 2018
049/2018 Συναίνεση στην απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου 6,64544στρ της Τ.Κ. Πύργων από την εταιρεία « HERMES MARBLES IKE & ΣΙΑ Ε.Ε 173 Kb 14 / 03 / 2018
050/2018 «Έγκριση κοπής δένδρων στην Τ.Κ Χαριτωμένης 157 Kb 14 / 03 / 2018
051/2018 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 220.000,00€ από το ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία 167 Kb 19 / 03 / 2018
052/2018 Έγκριση της 3ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2018 και έγκριση τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων 245 Kb 19 / 03 / 2018
053/2018 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7/2018 απόφασης της ΔΗΚΕΠ με θέμα «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την Χρηματοδότηση της ΔΗΚΕΠ από τον Δήμο Προσοτσάνης για το έτος 2018 193 Kb 19 / 03 / 2018
054/2018 Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας 173 Kb 19 / 03 / 2018
055/2018 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής στο συνέδριο με θέμα « Ιστορία της Προσοτσάνης» Β. Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών 166 Kb 19 / 03 / 2018
056/2018 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής στο συνέδριο με θέμα «Ποντιακός Πολιτισμός και Ελληνισμός » Β. Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών 165 Kb 19 / 03 / 2018
057/2018 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορων δημοτών Β. Διάθεση πίστωσης για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων 171 Kb 19 / 03 / 2018
058/2018 Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ ποσού 44.053,82€( Α δόση 2018) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατανομή του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές 174 Kb 19 / 03 / 2018
059/2018 Ορισμός υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 164 Kb 19 / 03 / 2018
060/2018 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Σιταγρών 170 Kb 19 / 03 / 2018
061/2018 Χορήγηση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου « Βελτίωση- Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Δημ. Πάρκου Μ. Αλεξάνδρου Δ.Κ. Προσοτσάνης 188 Kb 19 / 03 / 2018

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.