Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Έγγραφα
021/2018 Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Προσοτσάνης» προϋπολογισμού 570.898,25€ (με ΦΠΑ 24%) 178 Kb 26 / 02 / 2018
020/2018 α. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και του Δήμου Προσοτσάνης (άρθρο 99 του Ν.3852/2010) Β. Ορισμός μελών του οργάνου παρακολούθησης και εφαρμογής των όρων της σύμβασης 191 Kb 26 / 02 / 2018
019/2018 Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης αναγκών συντήρησης περιποίησης πάρκων χώρων πρασίνου Δήμου Προσοτσάνης 156 Kb 26 / 02 / 2018
017/2018 Πρόταση για εκμίσθωση τμήματος 6.988 τ.μ. από το αριθμ. 10946 κοινόχρηστο δημοτικό αγροτεμάχιο της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης 161 Kb 26 / 02 / 2018
016/2018 Έγκριση Μίσθωσης ιδιωτικών ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων 178 Kb 26 / 02 / 2018
015/2018 Λήψη κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ. Προσοτσάνης 316 Kb 26 / 02 / 2018
014/2018 Κανονισμός λειτουργίας υπαίθριων αγορών ( Ν.4497/2017) 429 Kb 26 / 02 / 2018
013/2018 Απευθείας ανάθεση , λόγω άγονου αποτελέσματος της υπηρεσίας « Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων Δήμου Προσοτσάνης με προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών για το έτος 2018» προϋπολογισμού 74.000,00€ 198 Kb 26 / 02 / 2018
012/2018 Απευθείας ανάθεση της Προμήθειας ειδών Ιχθυοπωλείου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€ λόγω άγονου αποτελέσματος της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης (Απόφαση ΝΠΔΔ 11/2018 ) 175 Kb 26 / 02 / 2018
011/2018 Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας έτους 2018 και δέσμευση πίστωσης 148 Kb 26 / 02 / 2018
010/2018 Ορισμός αιρετού σε Επιτροπές παραλαβής έργων έτους 2018 150 Kb 26 / 02 / 2018
009/2018 Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της ΔΗΚΕΠ 148 Kb 26 / 02 / 2018
008/2018 Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2018 150 Kb 26 / 02 / 2018
007/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 229 Kb 26 / 02 / 2018
006/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 231 Kb 26 / 02 / 2018
005/2018 Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2018 196 Kb 26 / 02 / 2018
004/2018 Έγκριση της υπ ́αριθμ. 1/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα « Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Δ ́ Τρίμηνο οικ. έτους 2017 165 Kb 26 / 02 / 2018
003/2018 Έγκριση της υπ ́αριθμ. 2/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΠ με θέμα «Κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 158 Kb 26 / 02 / 2018
002/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 1 ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 184 Kb 26 / 02 / 2018
001/2018 ΨΉΦΙΣΜΑ Δημοτικού Συμβουλίου για την ονομασία του Κράτους των Σκοπίων 191 Kb 26 / 02 / 2018

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.