Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Έγγραφα
041/2018 Ονοματοδοσία του γηπέδου στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Σιταγρών σε χώρο Αθλητισμού Αναψυχής και Νεολαίας «Λάμπη Κουιρουκίδη 170 Kb 14 / 03 / 2018
040/2018 «Έγκριση εκμίσθωσης χώρου εντός του Δημοτικού Σχολείου Μεγαλοκάμπου 158 Kb 14 / 03 / 2018
039/2018 «Ορισμός μελών: α) σε Επιτροπή παραλαβής έργων και εργασιών ως 5.869,41€ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987 (Α84) για το έτος 2018 β)σε Επιτροπή Εκτίμησης κινητών του άρθρου 199 του Ν.3463/2006, για το έτος 2018 170 Kb 14 / 03 / 2018
038/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 150 Kb 14 / 03 / 2018
037/2018 Διάθεση και Ψήφιση Πιστώσεων για την απόδοσή τους στην ΔΕΔΔΗ 181 Kb 14 / 03 / 2018
036/2018 Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου με το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης και τον Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο του Μαστού Θεσσαλονίκης «Άλμα Ζωής» για την πραγματοποίηση δράσεων ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψ 165 Kb 14 / 03 / 2018
035/2018 Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 και έγκριση διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών. 161 Kb 14 / 03 / 2018
034/2018 Καθορισμός, της διάρκειας αρδευτικής περιόδου 2018, του αριθμού των θέσεων των υδρονομέων και του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1&2 του Β.Δ.28.3/15.4.1957 178 Kb 14 / 03 / 2018
033/2018 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ( ΑΡΘΡΟ 206 ΤΟΥ Ν.3584/2007) 211 Kb 14 / 03 / 2018
032/2018 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 6/2018 ΑΔΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 179 Kb 14 / 03 / 2018
031/2018 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα « Ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ σύμφωνα με το Πρότυπο Κανονισμό (αριθμ. 4187/29-11-2017 ΚΥΑ) 257 Kb 14 / 03 / 2018
030/2018 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 185 Kb 14 / 03 / 2018
029/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 175 Kb 14 / 03 / 2018
028/2018 Συναίνεση για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 49,03152 στρ στην Τ.Κ. Πύργων 173 Kb 26 / 02 / 2018
027/2018 Συναίνεση για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 30,3245 στρ στην Τ.Κ. Πύργων 172 Kb 26 / 02 / 2018
026/2018 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Συντήρηση Επισκευή οικίσκου Αντλιοστασίου ύδρευσης Τ.Κ. Καλλιθέας 155 Kb 26 / 02 / 2018
025/2018 Έγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο « Οδοποιία Δήμου Σάτα προηγούμενων ετών 397 Kb 26 / 02 / 2018
024/2018 ‘Έγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο « Βελτίωση Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Δημ. Πάρκου Μ. Αλέξανδρος Δ.Κ. Προσοτσάνης του προγράμματος ΣΑΤΑ 2017 213 Kb 26 / 02 / 2018
023/2018 Έγκριση 1 ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου « Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης Σάτα προηγούμενων Ετών 187 Kb 26 / 02 / 2018
022/2018 Έγκριση 1 ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου « Βελτίωση- Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Δημ. Πάρκου Μ. Αλεξάνδρου Δ.Κ. Προσοτσάνης 167 Kb 26 / 02 / 2018

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.