Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Έγγραφα
242/2018 Τέλη και δικαιώματα οικ. Έτους 2019. 933 Kb 17 / 12 / 2018
241/2018 Έγκριση – παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Καλής Βρύσης. 707 Kb 17 / 12 / 2018
240/2018 Έγκριση – παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Μικρόπολης 707 Kb 17 / 12 / 2018
239/2018 ‘Έγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 738 Kb 17 / 12 / 2018
238/2018 Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων Δήμου Προσοτσάνης με προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών για το έτος 2019» προϋπολογισμού 74.400,00 με τον ΦΠΑ, χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης κατόπιν άγονου απ 780 Kb 17 / 12 / 2018
237/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018. 551 Kb 17 / 12 / 2018
236/2018 Εφαρμογή του άρθρου 109 του Ν.3852/2010 για τις οφειλές της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού Α.Ε. 718 Kb 17 / 12 / 2018
235/2018 Έγκριση της υπ ́αριθ.74/2018 Απόφασης του ΝΠΔΔ με θέμα: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 843 Kb 17 / 12 / 2018
234/2018 Α. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και του Δήμου Προσοτσάνης, για την ένταξη των Παιδικών Σταθμών στην με αριθ. 31630/28-6-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς κα 830 Kb 17 / 12 / 2018
233/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ́ΑΡΙΘΜ. 70/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ ́ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 718 Kb 17 / 12 / 2018
232/2018 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 772 Kb 17 / 12 / 2018
231/2018 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7) 736 Kb 17 / 12 / 2018
230/2018 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 853 Kb 17 / 12 / 2018
229/2018 Διόρθωση του με αρ. 13467/15-2-1995 Συμβολαίου, που αφορά την αγορά ακινήτου από το Δήμο Προσοτσάνης 758 Kb 23 / 11 / 2018
228/2018 Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση και ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ, στο Δημοτικό σχολείο Φωτολίβους», Π/Υ 364.000 ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» του Άξονα Προτεραιότητα 742 Kb 23 / 11 / 2018
227/2018 Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση και ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ, στον Ξενώνα Φιλοξενίας Νέων (Youth Hostel) Δ.Κ. Πετρούσας», Π/Υ .................. ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακ 771 Kb 23 / 11 / 2018
226/2018 Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση και ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ, κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης «Γεώργιος Μακρής», Π/Υ 1.352.802,84 ευρώ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» του Άξονα Προτεραιότητ 747 Kb 23 / 11 / 2018
225/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 794 Kb 23 / 11 / 2018
224/2018 Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 3.900.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 767 Kb 23 / 11 / 2018
223/2018 Έγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2017)- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ 789 Kb 23 / 11 / 2018

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.