Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Έγγραφα
037/2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος – Αγροτικού Ιατρείου Τ.Κ. Μικροκάμπου» 256 Kb 16 / 09 / 2015
036/2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και πίστας υποψηφίων οδηγών Δ.Κ. Προσοτσάνης» 248 Kb 16 / 09 / 2015
035/2015 «Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου γηπέδου ΤΚ Γραμμένης » 251 Kb 16 / 09 / 2015
034/2015 «Έγκριση της υπ. αριθμ. 47/2013 μελέτης-τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο 264 Kb 16 / 09 / 2015
033/2015 «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας και εξοπλισμός ΑΜΕΑ αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ.Μικρόπολης Δήμου Προσοτσάνης» 252 Kb 16 / 09 / 2015
032/2015 «Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 264 Kb 16 / 09 / 2015
031/2015 «Έγκριση Πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση δίμηνης διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 206 του 3584/2007.» 258 Kb 16 / 09 / 2015
030/2015 «Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια ( ν. 4071/2012 ) » 273 Kb 16 / 09 / 2015
029/2015 «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά. και ηλεκτρονικά μέσα για το 2015» 276 Kb 16 / 09 / 2015
028/2015 «Πρόγραμμα και ενέργειες τουριστικής προβολής Δήμου Προσοτσάνης.» 251 Kb 16 / 09 / 2015
027/2015 Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας. 257 Kb 16 / 09 / 2015
026/2015 « Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Έδρα του Δήμου και σε Τοπικές Κοινότητες του, στα πλαίσια εορτασμού της εθνικής επετείου «25 Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 6 ο η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821». 253 Kb 16 / 09 / 2015
025/2015 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ( Σχ.6/2015 απόφαση Τ.Κ. Φωτολίβους ) 240 Kb 16 / 09 / 2015
024/2015 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ( Σχ.6/2015 απόφαση Τ.Κ. Φωτολίβους ) 246 Kb 16 / 09 / 2015
023/2015 «Συμμετοχή του Δήμου Προσοτσάνης στην Κοινωνική Σύμπραξη που θα συσταθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ23/οικ.49505/3609/22-12-2014 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, για υλοπ 279 Kb 16 / 09 / 2015
022/2015 Έγκριση της 11/ 2015 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης περί«1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015» 252 Kb 16 / 09 / 2015
021/2015 Έγκριση Έκθεσης για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Δ΄ τρίμηνο 2014 ( σχ.17/2015 ΑΟΕ ) 300 Kb 16 / 09 / 2015
020/2015 Έγκριση της 7/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ Προσοτσάνης περί «Διεύρυνση των Δραστηριοτήτων ( πρόσθεση νέων Κ.Α.Δ ) του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση και εκμετάλλευση του Εργομετρικού Κέντρου Προσοτσάνης. » 262 Kb 16 / 09 / 2015
019/2015 Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 259 Kb 16 / 09 / 2015
018/2015 Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπών –έγκριση πρακτικών κληρώσεων – α) Επιτροπής Παραλαβής έργων ( ποσού έως 10.271,46 € + ΦΠΑ ) β ) Επιτροπή Συντηρήσεων ,Παραλαβή υλικών και Εργασίες Ανταλλακτικά Ελαστικά Π.Δ. 28/80 .» 272 Kb 16 / 09 / 2015

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.