Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Έγγραφα
277/2015 Έγκριση εξόδων Μετακίνησης Δημάρχου 241 Kb 16 / 12 / 2015
276/2015 Αύξηση ή μη Δημοτικών Τελών & δικαιωμάτων έτος 2016. 250 Kb 07 / 12 / 2015
276/2015 Αύξηση ή μη Δημοτικών Τελών & δικαιωμάτων έτος 2016. 250 Kb 16 / 12 / 2015
275/2015 «Παράταση της σύμβασης του υποέργου 4 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» του έργου «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γενικού – Λυκείου – Γυμνασίου Δ. Προσοτσάνης και εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β συστήματος ηλεκτροπαραγωγής 219 Kb 16 / 12 / 2015
274/2015 Έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση Κεντρικού δρόμου στην ΤΚ Καλής Βρύσης» 237 Kb 16 / 12 / 2015
273/2015 Έγκριση ή μη 1ου ΠΚΤΜΝΕ Κ και 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Ολοκληρωμένη Ενε ργειακή Αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γενικού Λυκείου - Γυμνασίου Δ. Προσοτσάνης & Εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β Συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. με κωδικό ΜΙS 357306» 268 Kb 16 / 12 / 2015
272/2015 Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ » 239 Kb 16 / 12 / 2015
271/2015 Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ 235 Kb 16 / 12 / 2015
270/2015 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων οικ. έτους 2015. 293 Kb 16 / 12 / 2015
269/2015 «Έγκριση Έκθεσης για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Γ΄ τρίμηνο 2015». ( 175/2015 ΑΟΕ ) 274 Kb 16 / 12 / 2015
268/2015 « Έγκριση δαπανών ποσού 2.805,50 € που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του εορτασμού της 28 ης Οκτωβρίου.» 223 Kb 16 / 12 / 2015
267/2015 Πρόταση για κατασκευή κλίμακας σε κοινόχρηστο χώρο της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας 233 Kb 16 / 12 / 2015
266/2015 «Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Συναίνεση η μη σε ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκτασης 99,03706 στρ στη θέση «Λίασμα» ΤΚ Πετρούσας»58/2015 ΑΕΠΖ 232 Kb 16 / 12 / 2015
265/2015 «Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Συναίνεση η μη σε ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκτασης 99,969 στρ στη θέση «Λίασμα» ΤΚ Πετρούσας»57/2015 ΑΕΠΖ 250 Kb 16 / 12 / 2015
264/2015 «Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Συναίνεση η μη σε ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 98,98499 στρ στη θέση «Λίασμα» ΤΚ Πετρούσας» 56/2015 ΑΕΠΖ 233 Kb 16 / 12 / 2015
263/2015 «Έγκριση σχεδίου Προγράμματος και ενεργειών τουριστικής προβολής Δήμου Προσοτσάνης για το 2016» 366 Kb 16 / 12 / 2015
262/2015 «Ορισμός υπευθύνου αποθήκης και διανομής με τον αναπληρωτή του ,του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής υλικής Συνδρομής για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για απόρους ( ΤΕΒΑ/FEAD ) » 231 Kb 16 / 12 / 2015
261/2015 «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων» 245 Kb 16 / 12 / 2015
260/2015 «Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάργηση της εκπαιδευτικής δράσης και του συστήματος Μαθητείας, από τις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ.» 234 Kb 16 / 12 / 2015
259/2015 «Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την πρόταση της συντονιστικής επιτροπής των ποντιακών σωματείων νομού Δράμας αναφορικά με το ζήτημα της Γενοκτονία των Ποντίων» 264 Kb 16 / 12 / 2015

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.