Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Έγγραφα
108/2019 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικαταστάσεις – Επεκτάσεις Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Φωτολίβους 712 Kb 28 / 06 / 2019
107/2019 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Οδών Τ.Κ. Φωτολίβους 711 Kb 28 / 06 / 2019
106/2019 Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., του Δήμου Προσοτσάνης και άλλων 20 Δήμων της Περιφέρειας ΑΜΘ με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βι 960 Kb 28 / 06 / 2019
105/2019 Έγκριση Πρακτικού για την Κατανομή των χώρων προβολής των κομμάτων και των συνδυασμών και τον καθορισμό της χρήσης αυτών ενόψει των επικείμενων εκλογών της 7 ης Ιουλίου 2019 751 Kb 28 / 06 / 2019
104/2019 Απευθείας ανάθεση Προμήθειας ειδών τροφίμων ομάδας 9 «είδη Ιχθυοπωλείου» (για την οποία κρίθηκε άγονο το αποτέλεσμα, μετά από τη διενέργεια Διαγωνισμού (ο οποίος διεξήχθη από το Δήμο Προσοτσάνης) και κατόπιν απευθείας ανάθεσης δεν προσήλθε ο προμ 729 Kb 19 / 06 / 2019
103/2019 Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2019 και την 13022/19-04-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας 824 Kb 19 / 06 / 2019
102/2019 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΤΗΣ Β ́ ΔΟΣΗΣ 2019 744 Kb 19 / 06 / 2019
101/2019 Εξέταση της από 11.04.2019 (επίδοση στο Δήμο Προσοτσάνης στις 11.04.2019) Ένστασης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του έργου «Κατασκευή ΕΕΛ Οικισμού Προσοτσάνης. 912 Kb 19 / 06 / 2019
100/2019 Έγκριση της 8 ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019. 748 Kb 19 / 06 / 2019
099/2019 Α« Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής με τον Ποντιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Σιταγρών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της Γενοκτονίας των Ποντίων που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2019» Β. «Διάθεση πίστωσης ποσο 591 Kb 21 / 05 / 2019
098/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ́ΑΡΙΘΜ. 30/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Α ́ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019. 776 Kb 21 / 05 / 2019
097/2019 Έγκριση κοπής επικίνδυνων δένδρων στην Τ.Κ. Μικρόπολης 754 Kb 21 / 05 / 2019
096/2019 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 830 Kb 21 / 05 / 2019
095/2019 Έγκριση του 2 ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2018) 790 Kb 21 / 05 / 2019
094/2019 Έγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Εργασίες Υποδομής & Αποκατάστασης για το Παλαιοντολογικό Πάρκο για INTEGRA_TOUR INTERREG. 791 Kb 21 / 05 / 2019
093/2019 Ορισμός Ελεγκτών για τον τακτικό Διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗΚΕΠ για το οικ. Έτος 2018 και καθορισμός αμοιβής τους 709 Kb 30 / 04 / 2019
092/2019 Έγκριση της υπ ́αριθμ. 7/2019 απόφασης της ΔΗΚΕΠ με θέμα «Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης για την Χρηματοδότηση της ΔΗΚΕΠ από τον Δήμο Προσοτσάνης για το έτος 2019 759 Kb 30 / 04 / 2019
091/2019 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 730 Kb 30 / 04 / 2019
090/2019 Έγκριση της 7 ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και Π.Ε.Ε. έτους 2019. 747 Kb 30 / 04 / 2019
089/2019 Έγκριση της 2 ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης.» 729 Kb 30 / 04 / 2019

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.