Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Έγγραφα
223/2019 Έγκριση πρακτικού παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία ««ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (FIRST LEVEL CONTROL– Παραδοτέο 1.2.5)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “INTEGRA_TOUR” 758 Kb 02 / 12 / 2019
222/2019 Έγκρισή παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β ́ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 911 Kb 02 / 12 / 2019
221/2019 Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018». 989 Kb 02 / 12 / 2019
220/2019 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018» 992 Kb 02 / 12 / 2019
219/2019 Έγκριση της με αριθμ. 68/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με θέμα «6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019» 713 Kb 25 / 11 / 2019
218/2019 Έγκριση της με αριθμ. 67/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με θέμα «Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Γ ́ τρίμηνο οικ. έτους 2019» 809 Kb 25 / 11 / 2019
217/2019 Τροποποίηση και αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης με τίτλο «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Προσοτσάνης» με κωδικό ΟΠΣ 5041530 στο ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 2014 -2020, στο ποσό των 657.198,47€ (με Φ.Π.Α.)» 656 Kb 25 / 11 / 2019
216/2019 Εισήγηση για χορήγηση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης» 621 Kb 25 / 11 / 2019
215/2019 Τροποποίηση – Αντικατάσταση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Προσοτσάνης. 1.22 Mb 25 / 11 / 2019
214/2019 Περί μη ασκήσεως ένδικων μέσων κατά της με αριθ. Α60/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, που αφορά την καταβολή ποσού σύμφωνα με την απόφαση (ενάγων ΚΤΕΛ). 786 Kb 25 / 11 / 2019
213/2019 Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης αναγκών καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Προσοτσάνης 774 Kb 12 / 11 / 2019
212/2019 Έγκριση της 15 ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού και του προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου οικ. έτους 2019. 844 Kb 12 / 11 / 2019
211/2019 Λήψη απόφασης για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης του Δήμου Προσοτσάνης 676 Kb 12 / 11 / 2019
210/2019 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη 681 Kb 12 / 11 / 2019
209/2019 Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Προσοτσάνης» 810 Kb 12 / 11 / 2019
208/2019 Έγκριση της 23/2019 μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ 2 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ́ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 1.04 Mb 12 / 11 / 2019
207/2019 Έγκριση ή μη «Μίσθωση του αγροτεμαχίου αριθ.1219 Κοκκινογείων (Λίμνη Κοκκινογείων) 573 Kb 12 / 11 / 2019
206/2019 Περιορισμοί βόσκησης Δασικού Συμπλέγματος Μενοικίου 669 Kb 12 / 11 / 2019
205/2019 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Προσοτσάνης (άρθρο 76 Ν.3852/2010) 609 Kb 12 / 11 / 2019
204/2019 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΤΗΣ Γ ́ ΔΟΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Δ ́ΔΟΣΗΣ 2019. 734 Kb 12 / 11 / 2019

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.