Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Έγγραφα
041/2019 «Έγκριση μίσθωσης του δημοτικού αγροτεμαχίου αρ.320β Αργυρούπολης με την διαδικασία της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας.» 488 Kb 15 / 04 / 2019
042/2019 «Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παραχώρηση τμήματος του υπ΄αριθμ. 3266 αγροτεμαχίου αναδασμού της Τ.Κ. Κοκκινογείων στο Δήμο Προσοτσάνης.» 742 Kb 15 / 04 / 2019
043/2019 «Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης αναγκών συντήρησης περιποίησης πάρκων χώρων πρασίνου Δήμου Προσοτσάνης.» 722 Kb 15 / 04 / 2019
044/2019 «Δημοπράτηση ή μη κοινόχρηστου χώρου επί της κεντρικής πλατείας Προσοτσάνης.» 628 Kb 15 / 04 / 2019
045/2019 «Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του εορτασμού των Απόκρεων και της Καθαράς Δευτέρας.» 756 Kb 15 / 04 / 2019
046/2019 «Αποδοχή χρηματοδότησης – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 και ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης.» 735 Kb 15 / 04 / 2019
047/2019 « Υποβολή δύο προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018 στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗ 2018», του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.» 723 Kb 15 / 04 / 2019
048/2019 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, Α΄ ΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019. 743 Kb 15 / 04 / 2019
049/2019 «Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης.» 757 Kb 15 / 04 / 2019
050/2019 «Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης.» 724 Kb 15 / 04 / 2019
051/2019 «ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.» 622 Kb 15 / 04 / 2019
052/2019 «Διαγραφές ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.» 770 Kb 15 / 04 / 2019
053/2019 «Ορισμός υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο » 644 Kb 15 / 04 / 2019
054/2019 «Τροποποίηση Πίνακα εκτελεστέων έργων οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.» 766 Kb 15 / 04 / 2019
055/2019 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 23/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΡΙ «2ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019.» 780 Kb 15 / 04 / 2019
056/2019 «Τροποποίηση - Διόρθωση της μισθωμένης έκτασης των αγρών 37Α – 37Β Μαυρολεύκης.» 702 Kb 15 / 04 / 2019
057/2019 «Συναίνεση στην απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου τελικής έκτασης 49,99936στρ στη θέση «ΜΑΝΤΡΙΑ» της Δ.Ε. Προσοτσάνης από την εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 740 Kb 15 / 04 / 2019
058/2019 «Συναίνεση στην απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου τελικής έκτασης 96,86232στρ στη θέση «ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ» της Τ.Κ. Κοκκινογείων από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.» 739 Kb 15 / 04 / 2019
059/2019 «Συναίνεση στην απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου τελικής έκτασης 89,17178στρ στη θέση «ΔΙΧΑΛΟΝ» της Τ.Κ Κοκκινογείων από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.» 741 Kb 15 / 04 / 2019
060/2019 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7) 833 Kb 18 / 04 / 2019

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.