Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Έγγραφα
021/2019 «Έγκριση της 3ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019.» 683 Kb 08 / 03 / 2019
022/2019 « Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΠ με θέμα «Κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.» 788 Kb 08 / 03 / 2019
023/2019 «Α. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη. Β. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή του χρηματικού βοηθήματος.» 758 Kb 08 / 03 / 2019
024/2019 «Συμπληρωματική Κατανομή ΚΑΠ έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα για δαπάνες Θέρμανσης σχολείων, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Προσοτσάνης.» 606 Kb 08 / 03 / 2019
025/2019 «Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 781 Kb 08 / 03 / 2019
026/2019 «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 238/2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τα ποσά ανάθεσης σε ιδιωτικά συνεργεία για την επισκευή οχημάτων του Δήμου.» 810 Kb 08 / 03 / 2019
027/2019 « Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων στα πλαίσια της «Γεωργικής – Κτηνοτροφικής Έκθεσης Φωτολίβους 2019.» 751 Kb 08 / 03 / 2019
028/2019 «Έγκριση Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίου 2788α – Τ3 στο αγρόκτημα Περιχώρας.» 786 Kb 08 / 03 / 2019
029/2019 «Έγκριση των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου Προσοτσάνης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της οδού από διασταύρωση τη 864 Kb 08 / 03 / 2019
030/2019 «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», συμβατικής δαπάνης 922.692,23 € (με 24% Φ.Π.Α.), αναδόχου Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.» 780 Kb 08 / 03 / 2019
031/2019 «Έγκριση υπεκμίσθωσης τμήματος 500τ.μ. από το με αρ.4014 αγροτεμάχιο της Δ.Κ. Προσοτσάνης.» 510 Kb 08 / 03 / 2019
032/2019 «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης», συμβατικής δαπάνης 4.777.832,27€ άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ ΕΤΕΔ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 791 Kb 08 / 03 / 2019
033/2019 «Ανάγκες του Δήμου σε προσωπικό ΙΔΟΧ σχετικά με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος.» 738 Kb 15 / 04 / 2019
034/2019 «Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Προσοτσάνης.» 754 Kb 15 / 04 / 2019
035/2019 «Έγκριση της 4ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και Π.Ε.Ε. έτους 2019.» 731 Kb 15 / 04 / 2019
036/2019 « Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού για το έτος 2019.» 749 Kb 15 / 04 / 2019
037/2019 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ» 689 Kb 15 / 04 / 2019
038/2019 « Έγκριση Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Προσοτσάνης.» 525 Kb 15 / 04 / 2019
039/2019 «Αποδοχή αιτήματος για μεταφορά οφειλών που δημιουργήθηκαν από βεβαίωση σε άλλον οφειλέτη, δημοτικών τελών ακινήτου (οικίας) στην Καλλιθέα, με σκοπό την εξόφληση τους». 787 Kb 15 / 04 / 2019
040/2019 «Έγκριση μίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου Σιταγρών με την διαδικασία της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας.» 461 Kb 15 / 04 / 2019

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.