Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Έγγραφα
168/2019 Έγκριση της 12 ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019. 925 Kb 17 / 10 / 2019
167/2019 Έγκριση κατεδάφισης παλαιάς διώροφης κατοικίας στο υπ ́αριθμ.866 οικόπεδο στο Ο.Τ.63 ιδιοκτησίας Δήμου Προσοτσάνης 656 Kb 30 / 09 / 2019
166/2019 Έγκριση παράτασης ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 770 Kb 30 / 09 / 2019
165/2019 Έγκριση πρακτικού παράτασης σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συμβουλευτική υποστήριξη και μουσειολογική επιμέλεια υλοποίησης της έκθεσης στο παλαιοντολογικό πάρκο Αγγίτη» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the D 821 Kb 30 / 09 / 2019
164/2019 Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης», συμβατικής δαπάνης 4.777.832,27 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ ΕΤΕΔ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 802 Kb 30 / 09 / 2019
163/2019 Τροποποίηση της υπ ́αριθμ. 238/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τα ποσά ανάθεσης σε ιδιωτικά συνεργεία για την επισκευή οχημάτων του Δήμου. 787 Kb 30 / 09 / 2019
162/2019 Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης προστασίας, φύλαξης και καθαρισμού του καστανοδάσους της Μικρόπολης Δήμου Προσοτσάνης 788 Kb 30 / 09 / 2019
161/2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 518 Kb 30 / 09 / 2019
160/2019 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 670 Kb 30 / 09 / 2019
159/2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ 780 Kb 30 / 09 / 2019
158/2019 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και προσαρμογή στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του νόμου 4623/2019/ΦΕΚ134/9.8.19/Α ́ 811 Kb 30 / 09 / 2019
157/2019 Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων μνήμης α. στα πλαίσια του εορτασμού της «29 ης Σεπτεμβρίου 1941» και εξειδίκευση ανάλογη πίστωσης, β. στα πλαίσια εορτασμού της «Εθνικής Επετείου της 28 ης Οκτωβρίου 1940» και εξειδίκευση ανάλογη πί 744 Kb 30 / 09 / 2019
156/2019 Εξουσιοδότηση Ειδικού Ταμία ως υπεύθυνο λογαριασμών για τα έργα του ΠΔΕ. 734 Kb 30 / 09 / 2019
155/2019 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74-π7 Ν.4555/2018 και ισχύει) 897 Kb 30 / 09 / 2019
154/2019 Πρακτικό εκλογής 2 μελών από την μειοψηφία για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, στις περιπτώσεις που η εκτελεστική επιτροπή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο. 502 Kb 13 / 09 / 2019
153/2019 Πρακτικό εκλογής μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 647 Kb 13 / 09 / 2019
152/2019 Πρακτικό εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής 679 Kb 13 / 09 / 2019
151/2019 Πρακτικό εκλογής μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου 461 Kb 13 / 09 / 2019
150/2019 «Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών της εκδήλωσης Ορκωμοσίας της Νέας Δημοτικής Αρχής». 692 Kb 03 / 09 / 2019
149/2019 «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης των προμηθειών με τίτλο: 1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 67060 διακήρυξη 11176/27.11.2018" 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 733 Kb 03 / 09 / 2019

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.