Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Έγγραφα
101/2019 Εξέταση της από 11.04.2019 (επίδοση στο Δήμο Προσοτσάνης στις 11.04.2019) Ένστασης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του έργου «Κατασκευή ΕΕΛ Οικισμού Προσοτσάνης. 912 Kb 19 / 06 / 2019
102/2019 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΤΗΣ Β ́ ΔΟΣΗΣ 2019 744 Kb 19 / 06 / 2019
103/2019 Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2019 και την 13022/19-04-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας 824 Kb 19 / 06 / 2019
104/2019 Απευθείας ανάθεση Προμήθειας ειδών τροφίμων ομάδας 9 «είδη Ιχθυοπωλείου» (για την οποία κρίθηκε άγονο το αποτέλεσμα, μετά από τη διενέργεια Διαγωνισμού (ο οποίος διεξήχθη από το Δήμο Προσοτσάνης) και κατόπιν απευθείας ανάθεσης δεν προσήλθε ο προμ 729 Kb 19 / 06 / 2019
105/2019 Έγκριση Πρακτικού για την Κατανομή των χώρων προβολής των κομμάτων και των συνδυασμών και τον καθορισμό της χρήσης αυτών ενόψει των επικείμενων εκλογών της 7 ης Ιουλίου 2019 751 Kb 28 / 06 / 2019
106/2019 Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., του Δήμου Προσοτσάνης και άλλων 20 Δήμων της Περιφέρειας ΑΜΘ με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βι 960 Kb 28 / 06 / 2019
107/2019 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Οδών Τ.Κ. Φωτολίβους 711 Kb 28 / 06 / 2019
108/2019 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικαταστάσεις – Επεκτάσεις Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Φωτολίβους 712 Kb 28 / 06 / 2019
109/2018 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση τμήματος Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Χαριτωμένης 716 Kb 28 / 06 / 2019
110/2019 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 716 Kb 28 / 06 / 2019
111/2019 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 716 Kb 29 / 06 / 2019
112/2019 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Οδών Τ.Κ. Καλή Βρύσης 717 Kb 28 / 06 / 2019
113/2019 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Πετρούσας 715 Kb 28 / 06 / 2019
114/2019 Διάθεση και Ψήφιση Πίστωσης για την απόδοση της στη ΔΕΔΔΗΕ 728 Kb 28 / 06 / 2019
115/2019 Αποδοχή της υπ ́αριθμ. 28389/11-04-2019 απόφασης του ΥΠΕΣ με την οποία χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Προσοτσάνης με το ποσό των 190.000,00€ για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055) 708 Kb 28 / 06 / 2019

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.